V ADEX, s.r.o. , IČ: 49824899 (dále jen „my“) věnujeme ochraně osobních údajů velkou pozornost. V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme zejména o našich zákaznících a uživatelích našeho webu, zda údaje zpracováváme na základě souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu, k jakým účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva.

Jaké osobní údaje zpracováváme?
Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?
Co je to cookies a k čemu je používáme
Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?
Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?